zákon

Jana Babincová, Pavla Nešverová, 2017

Z Á K O N

Transformace hudebního nástroje – varhan, hudební skladby a textu do abstraktní audiovizuální instalace v prostorách galerie Kostka. Zákon je komplexní skladbou, při jejímž komponování autorky využívají paradoxního propojení náhody a intuice s pevně určeným řádem, jehož principy si samy určují. Podobně jako improvizovaná hudební skladba má svá daná pravidla (rytmus, tónina), které drží hudební variace jednotlivých hráčů pohromadě, má také spolupráce Jany a Pavly určené zákonitosti, které připravují půdu pro improvizaci a intuici. Instalace Zákon představuje tvůrčí hru, která si nastavuje pravidla a souběžně je porušuje. Hru, jejímž výstupem je přenesení emoce, interpretace prožitku z varhanní hry v evangelickém kostele do současného digitálního tvarosloví a industriálního prostoru, navození pocitu hraničícího se synestezií.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-