Listina základních lidských práv a svobod, akryl na plátně, 140 x 100 cm, 2023
Listina základních lidských práv a svobod, akryl na plátně, 140 x 100 cm, 2023
Akord, audiovizuální instalce,  s Pavlou Nešverovou, Pragovka Gallery, Praha 2022
Akord, audiovizuální instalce, s Pavlou Nešverovou, Pragovka Gallery, Praha 2022
Eufonie, Galerie AMB, Hradec Králové, 2022
Eufonie, Galerie AMB, Hradec Králové, 2022

Jana Babincová (*1977) ve své tvorbě již řadu let pracuje s principem kódování. Její malby staví na formách geometrické abstrakce s ostrými liniemi a hranami. Samotné zakódované obsahy jsou ale naopak většinou velmi osobní a pocitové: od textu modlitby v pěti jazycích přes dopis pro nenarozenou dceru až po tóny oblíbené písně. V posledních projektech Babincová téma kódovaných obrazů značně rozšiřuje, vstupuje do dalších médií, zkoumá vztah malby, zvuku i objektu nebo performance, ve svém uvažování akcentuje prostorový a site-specific rozměr.

Šikmá plocha - pocta Josefu Gočárovi, akryl na plátně, 200 x 400 cm, 2023
Šikmá plocha - pocta Josefu Gočárovi, akryl na plátně, 200 x 400 cm, 2023
Black Drum Beats, akryl a kovový pigment na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2012
Black Drum Beats, akryl a kovový pigment na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2012

Vizuální přepis časové sekvence úderů bicích nástrojů.

Zákon, audiovizuální instalce,  s Pavlou Nešverovou, Galerie Kostka, Meetfactory, Praha 2017
Zákon, audiovizuální instalce, s Pavlou Nešverovou, Galerie Kostka, Meetfactory, Praha 2017
Zákon, audiovizuální instalce, s Pavlou Nešverovou, Galerie Kostka, Meetfactory, Praha 2017
Přítomný okamžik, instalace, Galerie Meetfactory, 2013
Přítomný okamžik, instalace, Galerie Meetfactory, 2013
Záznam z výstavy 16 – 20 000 Hz, Meetfactory, Praha, 2013
Gammatone, audiovizuální instalace, společně s Pavlou Nešverovou, The White Room, 2017
Gammatone, audiovizuální instalace, společně s Pavlou Nešverovou, The White Room, 2017

Rytmus rozmístění barevných tyčinek ovlivňuje následně rytmus hudební kompozice, jejich tvary determinují vizuální podobu projekce. Instalace se tedy stává „oživlou“ trojrozměrnou partiturou. Hudební skladba je rozložena do několika rozměrů formou různých technik – zvuku, počítačové animace a prostorové instalace. Vnitřní architektura skladby, tempo, vychází z matematického principu dělení čísla 330, rytmus je určen pozorováním zavěšených objektů.

Gammatone, audiovizuální instalace, společně s Pavlou Nešverovou, The White Room, 2017
Gammatone IX, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022
Gammatone IX, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022
Gammatone X, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022
Gammatone X, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022

Gammatone XI, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022
Gammatone XI, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022
Gammatone XII, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022
Gammatone XII, 90 x 140 cm, akryl na plátně, 2022
Solo Guitar, audiovizuální instalace, videoprojekce, Galerie Dole, Ostrava, 2015
Solo Guitar, audiovizuální instalace, videoprojekce, Galerie Dole, Ostrava, 2015
Material Girl, audiovizuální instalace, malba, 90 x 800 cm, Galerie Dole, Ostrava, 2015
Material Girl, audiovizuální instalace, malba, 90 x 800 cm, Galerie Dole, Ostrava, 2015
My Skin, Your voice, intermediální instalace, Kolben Open, Praha, 2017
My Skin, Your voice, intermediální instalace, Kolben Open, Praha, 2017
I Am Talking To You, audiovizuální instalace, Galerie INI, Praha, 2014
I Am Talking To You, audiovizuální instalace, Galerie INI, Praha, 2014

Audiovizuální instalace ve spolupráci s Michaelou Kuříkovou - video a Jorge Boehringerem - zvuk. Experimentální práce tematizující vztah pohyblivého obrazu a mluveného slova. Čtený text je zakódován do abstraktních zvuků a geometrických tvarů, které tvoří kompozici a časovou sekvenci videa.

Bolestná touha po svobodě, instalace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 2014
Bolestná touha po svobodě, instalace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 2014

Instalace „Bolestná touha po svobodě“ je inspirována hudební skladbou skupiny Depeche Mode „Hello“ a prostorem galerie. Tato site-specific instalace je snahou postihnout cestu za svobodou. Na začátku jsou jenom emoce a tma, ze kterých se postupně „vyplétají“ zobecněné formy. Plastický tvar se zjevuje ve spolupráci s atmosférou místa, jeho náladou a architektonikou prostoru...

Zvuky na prodej, instalace, výstava Na počátku bylo ticho, Galerie města Plzně, 2014
Zvuky na prodej, instalace, výstava Na počátku bylo ticho, Galerie města Plzně, 2014
Přítomný okamžik, instalace, Galerie OGV, Jihlava, 2015
Přítomný okamžik, instalace, Galerie OGV, Jihlava, 2015

Prostorová instalace - zhmotnělá skladba hudební skupiny The Present Moment. Jednotlivé zvuky a nástroje jsou kódovány do barev a výšky zavěšení jednotlivých komponentů. Rozměrný kinetický a akustický objekt zavěšený u stropu galerie tvarově připomíná počítačovou vizualizaci spektrální analýzy.

Dancefloor, akrylová malba na podlaze, Galerie AM180, Praha, 2012
Dancefloor, akrylová malba na podlaze, Galerie AM180, Praha, 2012

Enviroment, který divákovi přináší jak bezprostřední vizuální vjem, tak i možnost znovuprožití autorkou “předtančeného” zážitku. Divák vstupuje do místnosti, která je současně scénou. Je jen na něm, jestli si malbou naznačené taneční pohyby zopakuje, nebo bude pouze vnímat místo jako prostor, ve kterém je po dobu trvání instalace zvěčněn pohyb tanečnice prostřednictvím média malby.

Screams, akryl na plátně, 90 x 70 cm, 2016
Screams, akryl na plátně, 90 x 70 cm, 2016
White Violin Waves, akryl na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2013
White Violin Waves, akryl na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2013

Vizuální přepis tónů hry na violu.

Audioguide, rozhovor s umělkyní o projektu pro PROSTOR INI Gallery, 2014

Jana Babincová pro PROSTOR INI Gallery připravila výstavně-situační trilogii navazující na témata, jež autorka ve své práci dlouhodobě sleduje: principy vizuálního kódování textu a zvuku, vztah statického obrazu a pohybů těla nebo jiných živých performance, přesahy geometrické abstrakce v aktuální formy současného umění.

E_4_Praga, malba, 2016
E_4_Praga, malba, 2016
MF Sounds,  1200 x 1400 cm, akryl, 2014, Meetfactory, Praha
MF Sounds, 1200 x 1400 cm, akryl, 2014, Meetfactory, Praha

Jana Babincová, která se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje principům kódování textu, zvuku či pohybu do velkoformátových site-specific maleb či instalací, pro Galerii Zeď vytvořila dílo, jehož rytmus je odvozen ze směru a intenzity zvuků v okolí MeetFactory: tramvaje, vlaky, auta projíždějící po dálnici, hmyz, kroky, hlasy...

Audioguide, rozhovor s umělkyní o projektu pro Galerii Zeď, 2014