Marika Kupková - text k výstavě Code It, 2008

Současná malířská tvorba Jany Babincové rozvíjí koncept výtvarného kódování textu. Geometrická abstrakce je generována použitím barevné škály jakožto abecedy – kódu. Autorka se obrazovému kódování systematicky věnuje od svých studií v malířském ateliéru Petra Kvíčaly na brněnské FaVU. Jako diplomovou práci vytvořila v roce 2005 cyklus velkoformátových pláten, jejichž obsah bylo možno „číst“ na základě dekódovacího klíče na hraně nebo okraji obrazu. Obraz tak argumentuje své vizuální provedení narativním rozměrem. Pro konceptuální pojetí autorky je charakteristické, že neočekává divákovo dešifrování obrazu. Naopak předpokládá, že tuto komplikovanou proceduru většina ani nepodnikne. Jako primární a soběstačnou tedy chápe vizuální kvalitu díla. S dodatkem, že obrazová kompozice není nahodilá a intuitivní, ale určená konstruktivním principem. Jak případně vyjádřil oponent Babincové diplomové práce, výtvarný teoretik Tomáš Pospiszyl: „Není důležité, co obraz říká, ale již to, že umí mluvit.“ Výzva k dekódování je tedy vůči diváku spíš jemnou provokací, než podmínkou nezbytnou k adekvátní percepci.

Výstava Jany Babincové v Galerii mladých představí novou sérii kódovaných obrazů, z nichž diptych „Dopis pro dceru“ příkladně ilustruje aktuální posuny v autorčině kódování. Obsahuje autorčino sdělení její dosud neexistující dceři, přičemž klíč k jeho čtení bude k dispozici pouze oné dceři. Obraz / dopis si lze prohlédnout, nikoli už přečíst. Dřívější DECODE IT se mění v CODE IT, výzvu k porozumění, pochopení významu střídá výzva k jeho šifrování, znejasňování. V tomto případě se navíc nejedná o symbolické gesto k diváku: projekt Code It totiž zahrnuje vedle klasických plošných obrazů také interaktivní počítačovou projekci, která umožní návštěvníkům výstavy vytvářet vlastní kódované obrazy na základě pouhého zadání textu. Jana Babincová výstavu komentuje: „Code It je výzva k zakódováni osobního sděleni, v mém případe virtuální dceři, v případě návštěvníků výstavy komukoli...na chvíli, než obraz vzniklý z jejich myšlenky smaže někdo další...“


Marika Kupková
kurátorka výstavy

18. 1. 2008 - 15. 2. 2008