trans-in-form

Trans-in-form, 50 x 50 x 50 cm, akryl na dřevě, 2013


TRANS/IN/FORM... / Jana Babincová / 24/6/2013 / 31/8/2013

Zatím poslední projekt, Trans/in/form (2013), je určitou syntézou malby a objektu.Tématem je zde komunikace, ale opět v abstrahované formě - jde tu především o princip předávání informací mezi lidmi, o posuny významu, které v mezilidské komunikaci nastávají. Výsledkem jsou dvě prostorové krychle zavěšené na zdi, které, jak je pro Janu Babincovou typické, definují výrazné a precizně oddělené, i když v tomto případě o něco organičtější, barevné plochy.

Malbám i instalacím Babincové je společné, že evokují určitou předešlou akci nebo sdělení, které sumarizují do jediného okamžiku, vizuálně výrazného a přesto něčím odosobněného, univerzálnějšího záznamu. Angažují divákovu představivost, ale současně tak činí nedirektivním způsobem. Nevyžadují striktní dekódování, nenutí publiku vlastní obsahy. Jsou spíše autonomním záznamem, který možnosti rozklíčování původních inspirací pouze naznačuje.

Karina Kottová

ztraceno
ztraceno
v přenosu
v přenosu
grafika
grafika