talking to you

I Am Talking To You, audiovizuální instalace, video - Michaela Kuříková, zvuk - Jorge Boehringer, foto - Michal Ureš

Experimentální práce tematizující vztah pohyblivého obrazu a mluveného slova. Čtený text je zakódován do abstraktních zvuků a geometrických tvarů, které tvoří kompozici a časovou sekvenci videa.

Text: - Čeká tě vítězný průlom, uskutečnění na nejhlubší úrovni tvého „já“ v oblasti tvořivosti, vhledu a vnímání. Spojí se duchovní a intuitivní struktury tvé duše. Narostou ti křídla, vzlétneš do světa bez hranic a hladina tvůrčí energie se závratně zvýší. Tvůrčím přístupem se přizpůsobíš každé situaci tak, že vítězem budou obě zúčastněné strany. Otevře se tím atmosféra upřímnosti, která umožní pochopit jeden druhého i sebe sama. Tvé vítězství je zdrojem osvěžující energie a vitality, pochopení vyšších souvislostí a schopnosti vyjádřit tvůrčím způsobem své vize. Duchovní vítězství se projeví na všech úrovních vědomí, mentální, citové, duchovní i fyzické struktuře těla. Pochopíš dokonale svůj tvůrčí potenciál, ve tvém duchovním vítězství není poražených. Nové tvůrčí příležitosti tě nabijí životadárnou energií a ve tvém životě nastane průlom.-

i am, audiovisuální instalace, INI Gallery, Prague
i am, audiovisuální instalace, INI Gallery, Prague, 2014
talking, audiovisuální instalace, INI Gallery, Prague
talking, audiovisuální instalace, INI Gallery, Prague, 2014
to you, audiovisuální instalace, INI Gallery, Prague
to you, audiovisuální instalace, INI Gallery, Prague, 2014
audio_video
video celé instalace by Michal Ureš