code it

CODE IT, interaktivní instalace, Galerie Mladých, Brno, 2008, Meetfactory, Praha 2014

Projekt Code It zahrnuje vedle klasických plošných obrazů také interaktivní počítačovou projekci, která umožní návštěvníkům výstavy vytvářet vlastní kódované obrazy na základě pouhého zadání textu. Jana Babincová výstavu komentuje: „Code It je výzva k zakódováni osobního sděleni, v mém případe virtuální dceři, v případě návštěvníků výstavy komukoli...na chvíli, než obraz vzniklý z jejich myšlenky smaže někdo další...“


Marika Kupková
kurátorka výstavy


screenshot 1
screenshot 1
screenshot 2
screenshot 2
screenshot 3
screenshot 3
screenshot 4
screenshot 4
screenshot 5
screenshot 5