Anna Tretyakova - Zveřejnění „Bolestné touhy po svobodě“, 2014

Jana Babincová / Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem / 2014

Jana Babincová se věnuje kódovaní zvuku a jeho přetvářeni do materiálového stavu pomocí barev a různých geometrických i svobodných forem. Umělkyně zpřítomňuje zvuky prostřednictvím tvoření plastických objektů, kombinující v sobě barvu, pohyb, hru se světlem a stíny. Ve svém novém díle v rámci výstavy Re-konstrukce v Galerie Emila Filly Jana vytvořila plastický umělecký objekt z nití, vyplněný vzduchem, kde nám jeho flexibilní konstrukce odhaluje pohyblivý kontext současné doby.

„Bolestná touha po svobodě“ je inspirována hudební skladbou skupiny Depeche Mode „Hello“ a prostorem galerie. Tato site-specific instalace je snahou postihnout cestu za svobodou, která jde skrz nejistotu a soužení. Na začátku jsou jenom emoce a tma, ze kterých se postupně „vyplétají“ zobecněné formy. Plastický tvar se zjevuje ve spolupráci s atmosférou místa, jeho náladou a architektonikou prostoru. Barevné řešení přihází k umělkyni jako impulz.

Jana Babincová se snaží propojit vlastní pocity s běžným životním prostředím tak, aby barevný a kompoziční kód prostoru byl propleten s kódem samotného uměleckého díla.

Anna Tretyakova