Piotr Sikora - text k výstavě Šestá vlna, 2015

Šestá vlna
Výstava Jany Babincové


Šestá vlna, nebo možná šestý smysl? Jana Babincová se ptá sama sebe na povahu a vizuální výstupy psychedelické zkušenosti a vytváří projekt vycházející z metody intuitivního tance. Tento nápad se zrodil z účasti umělkyně na několika workshopech, kde sledovala intuitivní pohyb, který člověku umožňuje objevit jiný přístup k vlastnímu tělu a mysli. Jedinečná metoda intuitivního tance byla popsána, zavedla se a je praktikována po celém světě jako jeden ze způsobů, jak pochopit vlastní mentální a fyzický stav. Forma intuitivního tance vychází z fenoménu pěti základních rytmů, přiřazovaných k různým idiomům jako: 'lyrika', 'staccato' nebo 'chaos'. Společně vytvářejí vlnu, hlavní nástroj v tzv. Movement Medicine – léčení pohybem.

Na výstavě se Jana Babincová představuje jako ‚převaděč‘ vytvářející propojení mezi přirozeným pohybem a abstraktními tvary. Experiment je kódován do vizuálních forem a tanec začíná být viditelný a čitelný prostřednictvím geometrie uměleckých děl. V přípravné fázi výstavy bylo naším přáním zdůraznit a ilustrovat tento proces samotný – transformaci chaosu spontánního tance do jistého druhu vizuálního řádu, což by mohla být cesta k pochopení mystického spouštěče, který je v metodě intuitivního tance obsažen.

Jsme potěšeni, že jsme mohli pracovat v akademickém kontextu Galerie Makráč a představit zde projekt, který flirtuje s vědou a překračuje hranice jejích tradičních pojmů.

Piotr Sikora