bdb-wvw

BDB/WVW - Black Drum Beats / White Violin Waves - instalace a živá performance, PROSTOR Galerie INI, Praha, 2013

Jana Babincová pro PROSTOR INI Gallery připravila výstavně-situační trilogii navazující na témata, jež autorka ve své práci dlouhodobě sleduje: principy vizuálního kódování textu a zvuku, vztah statického obrazu a pohybů těla nebo jiných živých performance, přesahy geometrické abstrakce v aktuální formy současného umění. Ve většině svých realizací Babincová řadí rovinu samotné hudební skladby, tance nebo textových a dalších předloh do přípravné fáze, jejíž výsledkem je zpravidla výstava závěsných obrazů, site-specific maleb na podlaze či stěnách galerií a v poslední době i prostorových objektů, které předchozí „výzkumnou“ fázi už jen naznačují svou estetikou. V PROSTORU, který je svým charakterem i programovou linií nevýstavní, se Babincová rozhodla tyto stavební prvky zakomponovat do dílčích výstupů a zpřístupnit tak divákům své uvažování na více rovinách.

Pro vernisážovou akci autorka přizvala dva hudebníky, kteří budou zpětně hudebně dešifrovat a intepretovat dvojici maleb založených na principech kódování zvuku.

V průběhu výstavy se instalace dvakrát změní a jednotlivé akce budou rozkrývat další vrstvy principů, se kterými autorka pracuje: kódování jednoduchého slova v mnoha překladech do „mozaiky“ vizuálních sdělení a nakonec experimentální práce tematizující vztah pohyblivého obrazu a mluveného slova.

Záznam performnce
White Violin Waves, akryl na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2013
White Violin Waves, akryl na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2013
Black Drum Beats, akryl a kovový pigment na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2012
Black Drum Beats, akryl a kovový pigment na plátně, 100 x 140 x 6 cm, 2012
Jorge Boehringer hraje podle vizuální partitury - obrazu.
Jorge Boehringer hraje podle vizuální partitury - obrazu.
Markéta Dvořáková hraje podle vizuální partitury - obrazu.
Markéta Dvořáková hraje podle vizuální partitury - obrazu.
Audioguide, rozhovor s umělkyní o projektu pro PROSTOR INI Gallery, 2014