suchý bod

Suchý bod, nástěnná malba, 350 x 400 cm, Galerie Berlínskej Model, Praha, 2012

Inspirací pro projekt Suchý bod (slovní hříčka odvozená od názvu Sushi Point), který připravila konceptuální malířka Jana Babincová na míru prostoru Berlínského modelu je propojení umění a jídla. Do vzájemné souvislosti jsou tím uvedeny dvě často zbytečně oddělované lidské vášně: Jsme to, co jíme, a jsme také to, co děláme...

Babincová zde vytvořila kódovanou nástěnnou malbu, ve které jednotlivé plochy nesou transformovanou informaci o nutriční a energetické hodnotě jídla -vegetariánského sushi, jehož konzumace na vernisáži byla součástí projektu. Sushi je kreativní, lehké a zdravé jídlo, energeticky výhodné, v našich podmínkách bohužel nabízené většinou jen v předražených restauracích nebo řetězcích. Sushi je zároveň malým uměleckým dílem, jehož forma inspirovala i další umělce - například sochařku Annu Hulačovou v projektu Kimpa ruce (2010).

Velkoformátová malba na stěně v malém prostoru galerie má vyvolat pocit bytí -v- jídle, které je současně konzumováno. Jednotlivé plochy odpovídají použitým surovinám. Kompozice je inspirovaná řezem sushi, barvy jsou voleny instinktivně podle pocit z jednotlivých surovin. Chuť je kódována do barev podle principů synestezie. Dekódovací klíč informuje diváka / konzumenta o původu, složení a působení jednotlivých surovin. Zážitek z jídla je tedy obohacen o výtvarnou a informativní rovinu, s cílem přimět diváka konzumovanou stravu skutečně prožívat na několika úrovních. Spirálovitá kompozice malby diváka vtahuje, vyvolává pocit nekonečnosti. Stejně tak jedení vlastně nikdy nekončí, opakuje se v cyklech, kruzích. Barvy jsou nejpestřejší ve středu, stejně jako poslední sousto, které bývá často -nej-. Jana Babincová tak pro Berlínskej model připravila skutečně multisenzorický zážitek, který je promyšlený a současně -chutný-.

nástěnná malba
nástěnná malba
pozvánka
pozvánka
být v sushi
být v sushi