přítomný okamžik

Přítomný okamžik, instalace, Galerie Meetfactory, 2013, foto - Michal Ureš

Rozměrný kinetický a akustický objekt Jany Babincové zavěšený u stropu galerie tvarově připomíná počítačovou vizualizaci spektrální analýzy. Je uveden do jemného pohybu a zároveň tak působí jako hudební znělý nástroj.

Abstraktní forma se kterou se setkáváme u Jany Babincové (1977) je přísně geometrická a důsledná. Téma, které autorka přebírá s reálného světa analyzuje a racionálně přepočítává. Konstruuje si tak vodítka na jejichž základě pak vytváří osobité abstraktní kompozice. Jedna s posledních prací nese název „Dancefloor“ Tam rozšířila pole malby a přesouvá se z pláten a velkoformátových nástěných maleb na podlahu galerie. Autorka tak osciluje na pomezí malby a enviromentu, když nechává vstoupit diváka přímo doprostřed rytmické taneční stopy. Na současné výstavě jde ještě o kousek dál, když vytváří objemný 3D model, kineticko-zvukovou závěsnou skulpturu, tvořenou soustavou tyček tvarem připomínající obraz počítačového zvukového equalizéru. Hudební skladbu od skupiny The Present Moment, ale analyzuje svým sluchem a staví tak vlastní synestetickou zkušenost versus virtuální syntetickou. Občasný pohyb instalace a vzájemně se dotýkající dřevěné objekty jsou zdrojem ambientní zvukové kompozice.

Mezinárodní výstavní projekt ukazuje spektrum možností a rozdílných generačních přístupů ke vztahům vizuálního obrazu, hudby, zvuku a času. Součástí výstavy jsou grafické záznamy zvuku, hudební partitury, akustické objekty a zvukové instalace. Kurátoři vycházeli z krajiny současného umění a audiovizuální tvorby, kde zvuk a obraz hrají komplementární roli.

The Present Moment
The Present Moment
I love you You know that's true
I love you You know that's true
 Follow your heart When things fall apart
Follow your heart When things fall apart
New Day
New Day
Were still alive
Were still alive
It is your choice
It is your choice
They
They