flower power

Recyklační workshop „Flower power“. Studenti používali k malbě techniku otisku. Materiálem byly staré pomalu vysychající barvy a plastový odpad - tiskátka.